TALENT|HUB – Tư vấn quản lý

TALENT|HUB – Tư vấn quản lý

Với nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ xây dựng và mở rộng quy mô cho các Tech-hubs ở châu Âu, giờ đây chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ này tại Việt Nam.

Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng các Tech-hubs mới với tư cách pháp nhân độc lập hoặc là nhà cung cấp dịch vụ thử nghiệm cho các công ty quốc tế quan tâm đến việc mở rộng sang Việt Nam.

Với những khả năng tuyệt vời về xây dựng văn hóa công ty, cấu trúc công ty và văn hóa làm việc tại các công ty quốc tế, chúng tôi tập trung vào việc thiết lập văn hóa làm việc mới này cho Tech-hubs của của công ty bạn tại Việt Nam, đảm bảo một lợi thế vượt trội khi tuyển dụng ứng viên và giữ chân nhân tài.

Đối với các công ty hiện hữu tại Việt Nam, chúng tôi cũng sẵn lòng hỗ trợ bạn tái cấu trúc công ty và văn hóa công ty theo phong cách làm việc mới để trở thành một nhà tuyển dụng thu hút trên thị trường, đảm bảo tỷ lệ giữ chân nhân tài cao.